ÚjdonságokKapcsolódó címekE-mail küldésVissza a kezdő oldalra

 

L.K. QUALITY
MINITAB
MINITAB Inc. bemutatása
MINITAB statisztikai szoftver
MINITAB újdonságai
MINITAB eszköztár
MINITAB frissítések
MINITAB makrók
MINITAB szoftver árak
PROCESSMODEL
TECHSMITH
TANFOLYAMOK
ARCHÍVUM
REFERENCIÁK


  Minitab 16 (1 felhasználós "download" verzió)

  Minitab 16 + Six Sigma module (1 felhasználós "download" verzió)

ALAPSTATISZTIKÁK

MTB.
14

MTB.
13

MTB.
12

STUD.
12

A képesség minden verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                                      / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12, STUD. 12 /

- Leíróstatisztikák

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12 MINITAB 12 Student

A képesség minden verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                                      / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12, STUD. 12 /

- Konfidenciaintervallum, egy- és kétmintás

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

  t-próbák, páros t-próba

- Minősítéses próbák egy és két halmazra

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

- Korreláció és kovariancia

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

- Normalitáspróba

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

A képesség minden verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                                      / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12, STUD. 12 /

- Próba varianciák azonosságára

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

- Alapstatisztikák létrehozása adathalmazból

MINITAB 14

A képesség minden verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.

/ MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12, STUD. 12 /

REGRESSZIÓANALÍZIS

MTB.
14

MTB.
13

MTB.
12

STUD.
12

- Lineáris regresszió

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

- Polinomiális regresszió

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

- Logisztikus regresszió

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Részleges legkisebb négyzetes regresszió (PLS)

MINITAB 14

A képesség minden verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                                      / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12, STUD. 12 /

- Lépcsős és legjobb csoportosítás módszer

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

A képesség minden verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                                      / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12, STUD. 12 /

- Maradékok ábrázolása

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

A képesség minden verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.

/ MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12, STUD. 12 /

VARIANCIAANALÍZIS

MTB.
14

MTB.
13

MTB.
12

STUD.
12

- ANOVA táblázat

MINITAB 14

MINITAB 13 MINITAB 12 MINITAB 12 Student

- Általános lineáris modell (GLM)

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Kiegyensúlyozatlan beágyazott tervek

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Többtényezős varianciaanalízis (MANOVA)

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Teljesen beágyazott tervek

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Átlagok analízise

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Többszörös összehasonlítások

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

A képesség minden verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                                      / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12, STUD. 12 /

- Maradékok, fő- és kereszthatások ábrázolása

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

A képesség minden verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.

/ MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12, STUD. 12 /

STATISZTIKAI FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

MTB.
14

MTB.
13

MTB.
12

STUD.
12

- Futáskártya

MINITAB 14

MINITAB 13 MINITAB 12 MINITAB 12 Student

- Pareto ábra

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

A képesség minden verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                                      / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12, STUD. 12 /

- Halszálkadiagram

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

- Ellenőrzőkártyák: XBar, R, S, XBar-R, XBar-S,

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

MINITAB 12 Student

 I, MR, I-MR, MA, EWMA,

p, np, c, u kártyák

- I-MR-R/S, CUSUM, zóna, short run kártyák

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Többváltozós kártyák: T négyzet-, általánosított

MINITAB 14

variancia-, többváltozós

EWMA kártya

- Testre szabható próbák a változékonyság

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

   speciális okainak felderítésére

- Eloszlás fajtájának azonosítása

MINITAB 14

- Box-Cox transzformáció

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Johnson transzformáció

MINITAB 14

- Ellenőrzőkártyák ismert átlag és szórás esetén

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

A képesség minden professzionális verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                          / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12 /

- Folyamatképesség normális és nem normális

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

  eloszlásnál valamint minősítéses adatok esetén

- Folyamatképesség több változó esetén

MINITAB 14

- Hat-ábrás képességvizsgálat

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Shainin multi-vari kártya

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Szimmetriadiagram

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

A képesség minden verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.

/ MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12, STUD. 12 /

A képesség minden professzionális verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.

/ MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12 /

MÉRŐRENDSZERANALÍZIS

MTB.
14

MTB.
13

MTB.
12

STUD.
12

- Ismételhetőség és reprodukálhatóság (R&R)

MINITAB 14

MINITAB 13 MINITAB 12

  vizsgálata: ANOVA és XBar-R módszerek

- Beágyazott R&R vizsgálat

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Minősítéses mérőrendszeranalízis - AIAG

MINITAB 14

  hosszú módszer

- Minősítéses egyezőséganalízis

MINITAB 14

MINITAB 13

- Linearitás és pontosság

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Mérőeszköz futáskártya

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

KÍSÉRLETTERVEZÉS

MTB.
14

MTB.
13

MTB.
12

STUD.
12

- Kétszintes faktortervek

MINITAB 14

MINITAB 13 MINITAB 12

- Teljes faktortervek

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Plackett-Burman tervek

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Válaszfelületi tervek

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

A képesség minden professzionális verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                          / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12 /

- Kevert tervek

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- D-optimalizálási és távolságalapú tervek

MINITAB 14

MINITAB 13

- Taguchi tervek

MINITAB 14

MINITAB 13

- Tervek testreszabása

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

- Változékonyságelemzés faktortervekhez

MINITAB 14

- Válaszváltozó jóslása

MINITAB 14

- Próbafuttatás

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

A képesség minden professzionális verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                          / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12 /

- Kevert ábrák

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

A képesség minden professzionális verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                          / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12 /

- Átlapolt kontúrábrázolás

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

A képesség minden professzionális verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                          / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12 /

- Ábrák: maradékok, főhatások, kereszthatások,

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

kocka, kontúr és felület

A képesség minden professzionális verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.                          / MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12 /

- Válaszváltozók optimalizálása

MINITAB 14

MINITAB 13

MINITAB 12

A képesség minden professzionális verziónál megtalálható, de a MINITAB 14 fejletebb.

/ MTB. 14, MTB. 13, MTB. 12 /

 

MINITAB eszköztár 1/3                                - Technikai segítség                                 - Könnyű használhatóság                            - Munkalap méret                                   - Adat- és fájlmenedzselés                           - Grafikák                                         - Makrók és programozási nyelv                 MINITAB eszköztár 3/3                                - Megbízhatósági/kockázati elemzések                   - Vizsgálat ereje és mintanagyság                      - Többváltozós analízis                               - Idősorok és jóslások                               - Nem-paraméteres próbák                           - Táblázatok                                       - Szimuláció és eloszlások

 

 

Matematikai statisztikai tanfolyamok

Copyright © L.K.Quality Műszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Bt. Minden jog fenntartva.
1475 Budapest, Postafiók 172. 1104. Budapest, Kada-köz 11., Tel./Fax: 262-04-12.
Kérjük, hogy ötleteiket, észrevételeiket, tanácsaikat juttassák el hozzánk.