ÚjdonságokKapcsolódó címekE-mail küldésVissza a kezdő oldalra

 

L.K. QUALITY
MINITAB
PROCESSMODEL
TECHSMITH
TANFOLYAMOK
ARCHÍVUM
REFERENCIÁK
L . K . Q u a l i t y
L . K . Q . a M a g y a r o r s z á g i T a n ú s í t o t t     C é g e k X I V . N e m z e t i K o n f e r e n c i á j á n
Cégünk 2007. szeptember 13-14. között részt vett a Magyarországi Tanúsított cégek XIV. Nemzeti Konferenciáján, mely Balatonfüreden (Hotel Füred) került megrendezésre.

Minden kedves látogatónknak köszönjük az érdeklődését.


 

 

ÚJDONSÁGOK             ÚJDONSÁGOK                 

 

 

 

 

  

              I S O 9 0 0 0 F Ó R U M                         X V I . N e m z e t i K o n f e r e n c i a                         B a l a t o n f ü r e d                           2 0 0 7. S z e p t e m b e r 13 - 1 4 .

 

MINITAB statisztikai szoftver

Copyright © L.K.Quality Műszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Bt. Minden jog fenntartva.
1475 Budapest, Postafiók 172. 1104. Budapest, Kada-köz 11., Tel./Fax: 262-04-12.
Kérjük, hogy ötleteiket, észrevételeiket, tanácsaikat juttassák el hozzánk.