ÚjdonságokKapcsolódó címekE-mail küldésVissza a kezdő oldalra

 

L.K. QUALITY
MINITAB
PROCESSMODEL
TECHSMITH
TANFOLYAMOK
ARCHÍVUM
REFERENCIÁK
L . K . Q u a l i t y
L . K . Q . a F ó r u m a m i n ő s é g r ő l              X . k o n f e r e n c i a n
Cégünk részéről LAKAT Károly ügyvezető Úr tartott előadást a 2008. 02. 06.-án megrendezett, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Minőségügyi Bizottságának és a Magyar Minőség Társaság Papír Nyomda és Csomagolóanyag Bizottságának közös rendezvényén, Esztergomban.

A rendezvény témája: A Six Sigma nem csodaszer, de kiválló lehetőség a minőségjavításra és költségcsökkentésre.

A rendezvény célja: Segítséget, támogatást és ötleteket adni a minőségbiztosítási rendszerek kiépítéséhez és továbbfejlesztéséhez. A Teljeskörű Minőségirányítás (TQM) minőségfilozófia lehetőségeinek bemutatása, a minőségbiztosítási és környezeti irányítási rendszerek bemutatása.

A rendezvény részletes programja itt megtekinthető: (klick)

K o n f e r e n c i a p r o g r a m


 

L . K . Q . a M a g y a r o r s z á g i T a n ú s í t o t t     C é g e k X I V . N e m z e t i K o n f e r e n c i á j á n
Cégünk 2007. szeptember 13-14. között részt vett a Magyarországi Tanúsított cégek XIV. Nemzeti Konferenciáján, mely Balatonfüreden (Hotel Füred) került megrendezésre.

A konferencia során a MINITAB 15 statisztikai szoftver és a Minitab Quality Companion 2 projektek menedzselésére használt szoftver mellett kiállításra került a ProcessModel folyamatmodellező szoftver is, mely a Hat Szigma minőségi program keretén belül kulcsfontosságú a gyártási és adminisztratív folyamatok költségközpontú modellezésére.

Minden kedves látogatónknak köszönjük az érdeklődését.

              I S O 9 0 0 0 F Ó R U M                         X V I . N e m z e t i K o n f e r e n c i a                         B a l a t o n f ü r e d                           2 0 0 7. S z e p t e m b e r 13 - 1 4 .
 

 


 

 

L . K . Q . a P r o c e s s M o d e l M a g y a r o r s z á g i  f o r g a l m a z ó j a
Cégünk hivatalosan is a ProcessModel folyamat-modellező, -elemző és értékelő szoftver magyarországi forgalmazója.

A szoftver kimagasló segítséget nyújt mindazoknak, akiknek a döntéshozatalokhoz a folyamatok egyszerű átláthatósága és a tények ismerete nélkülözhetetlen.
A program segítségével a folyamatok megjeleníthetők, elemezhetők és javíthatók. A ProcessModel kombinálja a folyamatábrát a szimulációval, mintegy életre keltve azt grafikus animációval.

A szoftverrel kapcsolatos részletes információért kattintson a tovább gombra.

P r o c e s s M o d e l

 

ProcessModel                                      Folyamat-modellező, elemző és értékelő szoftver

C é g ü n k v e z e t ő j é t v á l a s z t o t t á k a z E O Q  M N B H a t S z i g m a S z a k i z o t s á g e l n ö k é n e k
Az EOQ MNB Hat Szigma Szakbizottságának alakuló ülésén a jelenlevők - egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - cégünk vezetőjét, LAKAT Károlyt választották a megalakuló szakbizottság elnökeként.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a bizalmat, s egyben sok sikert és kitartást kívánni a vezetőség minden egyes tagjának jövőbeni munkájához.

L A K A T K á r o l y , L . K . Q .

 
M I N I T A B
M I N I T A B 1 5 d e m o s z a b a d o n l e t ö l t h e t ő
Tegyen próbára bennünket...

A MINITAB statisztikai szoftver legújabb verziójának demo változata szabadon elérhető!

Fedezze fel a MINITAB statisztikai szoftvert, melynek kimagasló teljesítményében a vállalatok bíznak. A Hat Szigma projekteknél valamint a minőségügy egyéb területén is alkalmazott piacvezető számítógépes programcsomag - melyhez hatékony programtámogatás (oktatás, tanácsadás stb.) társul - megbízható módszereket biztosít a világszínvonalú minőség eléréséhez.

Töltse le a szoftver 30 napig használható teljes értékű változatát a INNEN, vagy kattintson a tovább gombra.

M I N I T A B 1 5 d e m o

 

MINITAB 15 demo letöltése

M I N I T A B 1 5 f r i s s í t é s
A MINITAB szoftvert - mint minden más számítógépes programot - két kiadás (Release) között többször frissítenek, mely során az esetlegesen felmerült hibákat kiküszöbölik, javítják a programot, s így újabb verziókat hoznak létre.

A szoftver 15-ös változatának legújabb (2008. június) frissítése már letölthető, melyet lefuttatva a program új verziószáma 15.12 lesz.

A frissítés letöltéséhez kattintson a tovább gombra.

MINITAB 15.12-es frissítés

M I N I T A B H a t S z i g m a M o d u l
A MINITAB statisztikai szoftver Hat Szigma Modulja a Minitab Inc. és a Hat Szigma Akadémia közös munkájának eredménye.
A Modul mind ez ideig csak azon felhasználók számára volt elérhető, akik a Hat Szigma Akadémiával valamilyen üzleti kapcsolatba léptek (oktatáson vettek részt).
Ez a megkötöttség szűnt meg most, így a Hat Szigma Modul már minden MINITAB-szoftvertulajdonos számára elérhetővé válik.

A Modul három fő témával foglalkozik:
     A folyamatjelentés egy minőségi jellemző újszerű
        (kumulatív) értékelését adja hat grafikus képen.
     A termékjelentés több jellemző összegzését mutatja
        három grafikus képen.
     A tűrésmeghatározó menü a szerelési elemek
        tűréseinek kiszámításához ad segítséget.

A Modul támogatja a Hat Szigma költségcsökkentő programok megvalósítását.

 
M I N I T A B Q u a l i t y C o m p a n i o n 2
A Hat Szigma projektek menedzselésénél használt szoftver legújabb verziója a Quality Companion 2, mely segítséget nyújt a projektek tervezésénél, a munkák szervezésénél ill. magánál a minőségjavítás végrehajtásánál.
A munkafolyamat standardizálásával és áramvonalasításával irányítja a team munkáját felajánlva eszközöket a részfeladatok megoldásához.
A program segítségével a Hat Szigma projektek dokumentálhatók, nyomonkövethetők, így egy helyen megtalálhatók a projektekkel kapcsolatos adatok, elemzések, következtetések és eredmények.
A Quality Companion 2 tartalmazza a nem matematikai alapú minőségtechnikákat így pompásan kiegészíti a MINITAB 15 statisztikai szoftvert.

Milyen projektmenedzselő elemeket és minőségtechnikákat tartalmaz a szoftver? A részletek megtekintéséhez kattintson ide (klick), a szoftver demo verziójának letöltéséhez pedig a tovább gombra.

M I N I T A B Q u a l i t y C o m p a n i o n 2

 

MINITAB Quality Companion 2 demo letöltése

K e e p i n g T a b
A KeepingTAB egy periodikusan megjelenő hírlevél a MINITAB tulajdonosok számára, de hasznos információkat tartalmaz a minőség, az oktatás és a kutatás területén dolgozó nem MINITAB-os kollégák számára is.

A KeepingTAB hírlevél PDF (Portable Document Format) formátumban tölthető le. Olvasásához és nyomtatásához használjuk az Adobe Acrobat Reader 4.0-ás vagy 5.0-ás verzióját. 

KeepingTAB 37 Content:                              - Letter to MINITAB Users and Friends                  - An Overview of What's New in Release 14              - A Closer Look at Release 14 Graphics                  - Improved and Expanded StatGuideTM                 - Introducing the Minitab Store

KeepingTAB 37.     KeepingTAB 37 (2586 KB)                             - 56,6 Kapcsolatnál ~ 13 perc                         - ISDN kapcsolatnál ~ 6 perc

E g y é b
M e g a l a k u l t a H a t S z i g m a S z a k b i z o t t s á g

Tagfelvételi űrlap innen tölthető le

Időpont:
Helyszín:
2002. február 4.
BMF Bánki Donát Gépészmérnöki Főisk. Kar

2002. február 4. -én megalakult az EOQ MNB Hat Szigma Szakbizottsága.

A megjelenteket dr. Molnár Pál az EOQ MNB elnöke köszöntötte, majd a kiadott előzetes napirendnek megfelelően két előadás hangzott el. Az elsőben Lakat Károly (L.K.Q.) röviden ismertette az Európai Hat Szigma Programot, míg a második előadás során Kalapács János (Qualinfo) bemutatta az újonnan alakult szervezetet és annak honlapját.
A Hat Szigma Szakbizottság általános és speciális feladatainak áttekintését követően történt meg a szavazás a Szakbizottság megalakulásáról, valamint a vezetőség tagjainak megválasztásáról.
A jelenlevők az Előkészítő Bizottság által előterjesztett jelölteket - személyenkénti szavazást követően - egyhangúlag elfogadták.
Miután a megválasztott tisztségviselők megköszönték a bizalmat, Dr. Molnár Pál szívből gratulált és jó munkát kívánt nekik.

A megalakult Hat Szigma Szakbizottság vezetősége:
     LAKAT Károly, elnök és nemzeti képviselő
        Tel.: + 36-1-262-04-12
        E-mail: lakat@lkq.hu
     HAIMAN Péterné, társelnök
        Tel.: + 36-30-984-02-65
        E-mail: haimanzs@axelero.hu
     LENGYEL Csaba, titkár
        Tel.: + 36-20-962-83-32
        E-mail: lengyel.csaba@aam.hu

A témával kapcsolatban bővebb információ az EOQ MNB 06-1-212-8803 -as telefonszámán kérhető.

Tagfelvételi űrlap az EOQ MNB honlapjáról tölthető le.

MINITAB statisztikai szoftver

Copyright © L.K.Quality Műszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Bt. Minden jog fenntartva.
1475 Budapest, Postafiók 172. 1104. Budapest, Kada-köz 11., Tel./Fax: 262-04-12.
Kérjük, hogy ötleteiket, észrevételeiket, tanácsaikat juttassák el hozzánk.