ÚjdonságokKapcsolódó címekE-mail küldésVissza a kezdő oldalra

 

L.K. QUALITY
MINITAB
PROCESSMODEL
TECHSMITH
TANFOLYAMOK
MINITAB tréning
Matematikai statisztikai project
Mintavételes minőségellenőrzés
Statisztikai folyamatszabályozás
Mérőrendszer analízis
Kísérlettervezés
Megbízhatóság
Hat Szigma módszer mat. stat. alapjai
ARCHÍVUM
REFERENCIÁK

 

 

Tematika 1/2
Tematika 2/2
Jelentkezési lap

tanfolyamnak - a MINITAB szoftver használatának megismerésén túl - célja a résztvevők matematikai statisztikai tudásának megalapozása és/vagy felfrissítése, valamint ezen statisztikai módszerek használatának mindennapi gyakorlattá tétele.

Az oktatás során a résztvevők különböző mintapéldákat oldanak meg, numerikus és grafikus elemzéseket végeznek el, valamint az elvégzett munkájukat számítógépen dokumentálják.

A tanfolyam elvégzése a matematikai statisztikai módszerek minőségirányítási rendszerbe történő integrálását segíti elő, valamint lerakja a költségcsökkentésre orientált Hat Szigma minőségjavító program matematikai statisztikai alapjait is.

 

M i r e l e s z k é p e s ?

 

A tanfolyam elvégzését követően képes lesz a MINITAB szoftver önálló használatára, adatok megjelenítésére és elemzésére, folyamatszabályozás és képességvizsgálat elvégzésére, adatok és adathalmazok közötti összefüggések vizsgálatára, kimutatások készítésére, valamint képes lesz a Hat Szigma minőségjavító programban aktívan résztvenni.

 

K i k j e l e n t k e z z e n e k ?
 

A tanfolyam segítséget nyújt mindazoknak, akik adatokat gyűjtenek és döntéseket készítenek elő - műszaki emberek, fejlesztők, gyártást vezetők, laborban dolgozók, stb. - hiszen munkájuk így egyszerűbbé és tartalmasabbá válhat.
Előnyös ha a résztvevő rendelkezik alapvető számítógép kezelési gyakorlattal és némileg ért a szövegszerkesztőkhöz is.
A tanfolyam elvégzéséhez középiskolai végzettség elegendő.

 

 
M i l y e n s z o l g á l t a t á s t k a p n a k a            r é s z t v e v ő k ?

A résztvevők megkapják:                              - oktatási anyagot nyomtatott formában (1 pl.),          - egy mintpélda sorozatot,                            - MINITAB progam demo változatát (1 CD),              - oktatás anyagát elektronikus adathordozón (1 CD),      - feladatok adatait.A résztvevők megkapják:
- oktatási anyagot nyomtatott formában (1 pl.),
-
egy mintapélda sorozatot,
-
MINITAB program demo változatát (1 CD),
- oktatás anyagát elektronikus adathordozón (1 CD),
- feladatok adatait.

M i t k e l l t u d n i a t a n f o l y a m r ó l ?
 

A tanfolyam Budapesten, vagy kihelyezett formában a vállalatnál kerül megrendezésre. A tanfolyam elvégzéséről a résztvevők igazolást kapnak.

 

MINITAB statisztikai szoftver

Copyright © L.K.Quality Műszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Bt. Minden jog fenntartva.
1475 Budapest, Postafiók 172. 1104. Budapest, Kada-köz 11., Tel./Fax: 262-04-12.
Kérjük, hogy ötleteiket, észrevételeiket, tanácsaikat juttassák el hozzánk.