ÚjdonságokKapcsolódó címekE-mail küldésVissza a kezdő oldalra

 

L.K. QUALITY
MINITAB
PROCESSMODEL
TECHSMITH
TANFOLYAMOK
MINITAB tréning
Matematikai statisztikai project
Mintavételes minőségellenőrzés
Statisztikai folyamatszabályozás
Mérőrendszer analízis
Kísérlettervezés
Megbízhatóság
Hat Szigma módszer mat. stat. alapjai
ARCHÍVUM
REFERENCIÁK

minőség hurok valamennyi fázisának lényeges eleme a korszerű statisztikai módszerek helyes alkalmazása... (ISO 9004).

Az alábbiakban ajánlott project gyorsan és hatékonyan illeszti a statisztikai módszereket a minőségirányítási rendszerbe. A módszerek használatában a MINITAB számítógépes program segít, amely az adatok feldolgozását, elemzését és bemutatását mindennapi rutinmunkára egyszerűsíti.

 

1 . B e v e z e t ő e l ő a d á s

 

Az előadás célja a felsővezetők tájékoztatása és megnyerése a project támogatásához valamint a programban résztvevők felkészítése. Az előadás érinti a legfontosabb statisztikai módszerek alapgondolatait.

 

2 . O k t a t á s é s t r é n i n g
 

A cél kettős: egyrészt a matematikai statisztika elméletének oktatása, másrészt a számítógép és a szoftver alkalmazásának begyakoroltatása (tréning).

A résztvevők megkapják:                              - oktatási anyagot nyomtatott formában (1 pl.),          - egy mintpélda sorozatot,                            - MINITAB progam demo változatát (1 CD),              - oktatás anyagát elektronikus adathordozón (1 CD),      - feladatok adatait.A résztvevők megkapják
:
- oktatási anyagot nyomtatott formában (1 pl.),
-
egy mintapélda sorozatot,
-
MINITAB program demo változatát (1 CD),
- oktatás anyagát elektronikus adathordozón (1 CD),
- feladatok adatait.

Az oktatás tematikája megegyezik a MINITAB tréning c. tanfolyamunk tematikájával.

A tréning számítógéppel egyénileg dokumentált, a résztvevők az oktatásról igazolást kapnak.

 

3 . A d a t o k g y ű j t é s e , k o n z u l t á c i ó

Az oktatás és tréning után a résztvevők saját területükről adatokat gyűjtenek, majd - felhasználva a megtanult módszereket - az adatokat számítógépen feldolgozzák és kiértékelik.
Munkájukat egyéni konzultáció segíti.


4 . Ö s s z e f o g l a l á s

Az egynapos tanácskozás célja a matematikai statisztikai módszerek munkahelyi alkalmazásának bemutatása a munkatársak és a vállalat vezetése számára.


5 . E l j á r á s l e í r á s o k e l k é s z í t é s e
A kiválasztott matematikai statisztikai módszereket a résztvevők standardizálják a helyi viszonyoknak megfelelően.

MINITAB statisztikai szoftver

Copyright © L.K.Quality Műszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Bt. Minden jog fenntartva.
1475 Budapest, Postafiók 172. 1104. Budapest, Kada-köz 11., Tel./Fax: 262-04-12.
Kérjük, hogy ötleteiket, észrevételeiket, tanácsaikat juttassák el hozzánk.