ÚjdonságokKapcsolódó címekE-mail küldésVissza a kezdő oldalra

 

L.K. QUALITY
MINITAB
PROCESSMODEL
TECHSMITH
TANFOLYAMOK
MINITAB tréning
Matematikai statisztikai project
Mintavételes minőségellenőrzés
Statisztikai folyamatszabályozás
Mérőrendszer analízis
Kísérlettervezés
Megbízhatóság
Hat Szigma módszer mat. stat. alapjai
ARCHÍVUM
REFERENCIÁK

 

 


Tematika 1/1
Jelentkezési lap

termékek és berendezések egyik fontos tulajdonsága, hogy minőségi jellemzőik a használat során változnak. A megbízhatósági vizsgálatok a tulajdonságok időbeni változására irányulnak.
A tanfolyam célja hogy az elméleti alapok tárgyalása után olyan módszereket és eljárásokat mutatasson be gyakorlati példákon keresztül, melyek a termékek és a berendezések megbízhatóságának biztosítását is szolgálják.

 

M i r e l e s z k é p e s ?

 

A tanfolyam elvégzését követően a résztvevő képes lesz megbízhatósági vizsgálatok tervezésére, vizsgálati terv kiválasztására, majd az eredmények értékelésére.

 

K i k j e l e n t k e z z e n e k ?
 

Az ipari és szolgáltató vállalatok tervezéssel, fejlesztéssel, karbantartással, üzemeléssel vagy minőségirányítással foglalkozó szakemberei.
A tanfolyam elvégzéséhez középiskolai végzettség elegendő.

 

M i l y e n s z o l g á l t a t á s t k a p n a k a            r é s z t v e v ő k ?
 

A résztvevők kézhez kapják:
- a Megbízhatóság című tankönyvet,
- az előadások fóliamásolatait,
- demo számítógépes programot.

 

M i t k e l l t u d n i a t a n f o l y a m r ó l ?
 

A tanfolyam Budapesten, vagy kihelyezett formában a vállalatnál kerül megrendezésre. A tanfolyam elvégzéséről a résztvevők igazolást kapnak.

 

MINITAB statisztikai szoftver

Copyright © L.K.Quality Műszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Bt. Minden jog fenntartva.
1475 Budapest, Postafiók 172. 1104. Budapest, Kada-köz 11., Tel./Fax: 262-04-12.
Kérjük, hogy ötleteiket, észrevételeiket, tanácsaikat juttassák el hozzánk.