ÚjdonságokKapcsolódó címekE-mail küldésVissza a kezdő oldalra

 

L.K. QUALITY
MINITAB
PROCESSMODEL
TECHSMITH
TANFOLYAMOK
MINITAB tréning
Matematikai statisztikai project
Mintavételes minőségellenőrzés
Statisztikai folyamatszabályozás
Mérőrendszer analízis
Kísérlettervezés
Megbízhatóság
Hat Szigma módszer mat. stat. alapjai
ARCHÍVUM
REFERENCIÁK

 

 

Tematika 1/2
Tematika 2/2
Jelentkezési lap

kísérlettervezést (Design of Experiments, DOE) - a japánok "csodafegyvereként" tartják számon - gyártmányok és gyártási folyamatok tervezésére valamint javítására használják.

A DOE néhány alapgondolata a következő:

- A kísérlettervezés filozófiája szerint nem kell mindenáron a változékonyságok okainak kiküszöbölésére törekedni, mert nem biztos hogy megéri, inkább együtt kell velük élni és a kimenő termék minőségi jellemzőjét befolyásoló faktorok olyan szintjeit kell beállítani, amelyek körüli ingadozások kioltják egymást, nem adódnak át a minőségi jellemzőre (robusztus tervezés).

- Megállapítható mely faktoroknak van jelentős befolyásuk a minőségi jellemző változékonyságára, és melyeknek nem (ANOVA), azaz mely faktorokat kell szigorúan kontroll alatt tartani (pl. ellenőrzőkártyával) és melyeket lehet szabadabban kezelni.

- A Taguchi módszer lehetővé teszi, hogy minimális kísérletszámmal megbízható eredményt érjük el (részfaktor tevek).

- A módszert optimalizálásra használhatjuk. Segítségével arra kaphatjuk meg a választ, hogy az egyes faktorokat mely szintekre kell beállítani ahhoz, hogy a minőségi jellemző a legkisebb ingadozás mellett minél nagyobb, minél kisebb, vagy névleges értéken legyen.

- A kísérlettervezés lehetővé teszi, hogy a fejlesztés fázisában az elkövetkezendő gyártás ingadozását a legalacsonyabb szintre szorítsuk (off-line control), melyet majd a folyamatszabályozás (SPC) módszerével megtarthattuk (on-line control).

- A Taguchi veszteségfüggvények a minőségköltségekre adnak felvilágosítást.


A kísérlettervezés igényli más egyszerű technikák használatát is pl. ötletroham (brain storming), folyamatábra, ok-okozati diagram stb., így bevezetése a vállalat általános minőségkultúráját gazdagítja.

 

M i r e l e s z k é p e s ?

 

A tanfolyam elvégzését követően a résztvevő képes lesz kísérletek tervezésére, kísérleti elrendezés kiválasztására, adatok feldolgozására és értelmezésére, faktorok optimális beállításának meghatározására.

 

K i k j e l e n t k e z z e n e k ?
 

Mérnökök, tervezők és technológusok, akik érdekeltek a termékek és folyamatok tervezésében és javításában.
A tanfolyam elvégzéséhez középiskolai végzettség elegendő.

 

M i l y e n s z o l g á l t a t á s t k a p n a k a            r é s z t v e v ő k ?
 

A résztvevők kézhez kapják:
- a Kísérlettervezés című jegyzetet,
- a DOE Tanfolyam kiadványt, amely fóliamásolatokat és gyakorló példákat tartalmaz,
- számítógépes programot (DOS).

 

M i t k e l l t u d n i a t a n f o l y a m r ó l ?
 

A tanfolyam Budapesten, vagy kihelyezett formában a vállalatnál kerül megrendezésre. A tanfolyam elvégzéséről a résztvevők igazolást kapnak.

 

MINITAB statisztikai szoftver

Copyright © L.K.Quality Műszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Bt. Minden jog fenntartva.
1475 Budapest, Postafiók 172. 1104. Budapest, Kada-köz 11., Tel./Fax: 262-04-12.
Kérjük, hogy ötleteiket, észrevételeiket, tanácsaikat juttassák el hozzánk.